| BTSO Ana Sayfa |
ANA SAYFA BTSO İNOVASYON LİGİ İLETİŞİM ANKETİ DOLDUR
ADAY OL

BAŞKANIN YAZISI


Ekonomik ve sosyal kalkınmanın itici gücü olan bilginin üretime dönüşme süreci,rekabetteki yerimizi de belirlemektedir. Daha az kaynakla daha fazla katma değer oluşturmanın yolu ise Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımdır. Bugün bilim ve teknolojiyi kullanarak kamu, özel sektör, üniversite ve sanayi ekosistemini oluşturmayı başaran ülkeler, ticaret pastasından da en fazla payı almaktadır.

En büyük 10 ekonomisi hedefiyle çalışan bir ülkenin fertleri olarak bizler de üretim süreçlerimizde, iş yapma modellerimizde ve ihracatımızda Ar-Ge ve inovasyonun payını artırmak zorundayız. Dünyada son 15 yıldaki Ar-Ge harcamalarının artış hızı, küresel ekonomik gelişme hızının yaklaşık 3 katıdır. Türkiye’nin 2023 kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi ve dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi içinde yer alması, ancak artan etkili inovasyon çalışmaları ile mümkün olacaktır.

Bu düşünceyle başlattığımız ve dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz “BTSO İnovasyon Ligi” projesi ise; BTSO üyeleri arasında Ar-Ge ve inovasyon kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak ve sonuçların üretime dönüşmesine liderlik etmektedir. Bursa, “Proje Pazarları” ile olduğu gibi “BTSO İnovasyon Ligi” projesiyle de tüm şehirlere ve odalara rol model olmaktadır.

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına değer veren ve bu alana yatırım yapan firmalarımız “BTSO İnovasyon Ligi” projemizle yarışırken, kentteki yenilikçi yaklaşımların da önünü açmaktadır. İnovasyonun kurumsallaştırılması bakımından büyük önem taşıyan çalışmaları desteklemek ve firmalarımızın motivasyonunu artırmak amacıyla bizler de yenilikçi üyelerimizi ödüllendiriyoruz.

“BTSO İnovasyon Ligi” projesi kapsamında objektif kriterlere dayalı bir metodoloji belirlenmiştir. Bu çerçevede işletmelerimizin Ar-Ge ve inovasyon becerileri bir anket ile ölçümlenerek sonuçları ortaya konacaktır. Belirli bir puanın üzerinde yer alan işletmelerimiz “BTSO İnovasyon Ligi”nde yer alacaktır. Her yıl bu ligin en iyisi “BTSO İnovasyon Ligi” şampiyonu olarak Bursa’nın ‘En İnovatif Firması’ olarak ilan edilecektir. “BTSO İnovasyon Ligi”nde yer alan firmalar da 1 yıl boyunca “BTSO İnovasyon Ligi” logosunu web sayfalarında ve kurumsal yazışmalarında kullanabileceklerdir.

Bu projede yer almak isteyen BTSO üyelerimiz http://inovasyon.btso.org.tr adresinde yayınlanan ankete katılabilirler.

Firmalarımızın izni olmadan kendilerine ait veriler 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

“BTSO İnovasyon Ligi”ne girmeye hak kazananlar, Oda’mızın ‘Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde kamuoyuna açıklanacak ve firmalarımıza ödülleri takdim edilecektir.

Türkiye’nin 2023 yılı vizyon hedefleri doğrultusunda, “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan biri olan “BTSO İnovasyon Ligi”ne tüm üyelerimizi davet ediyor, katılımcı kuruluşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

İbrahim BURKAY
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı
BTSO İnovasyon Anketi.